Navigation

LänkarConnected by SurfNet

Start sida

Hangö Flygklubb rf är grundad 1945 samt år 1960 registrerad förening som har som uppgift att befrämja samt väcka intresse gentemot flygning på Hangö udd. Klubben har cirka 30 medlemmar och är medlem i Finlands Flygförbund rf.