Meny Stäng

Bike ’n Fly 2021

Finlands första Elektriska flygplan kommer på besök!

Fredag 13.8.2021 kl 15:00-20:00

Program:
15.00 Tillfället öppnas. Välkomstord. Presentation av program och regler *
15.00 – 20.00 Möjlighet att bekanta sig med flygning **
16.00 – 19.10 Banan i bruk för motorister ***

+ kaffe, semlor, korv och smått tilltugg

Kort avslutningstillfälle ca. 19.45
* Reglerna repeteras vid behov före varje körning, 15 min före jämt klockslag
** Turer för flygning delas ut fr.o.m. 1500 och i ankomstordning.
*** Banan är i bruk för motorister i ca. 10 min varje jämn timme
– OBS! TA KONTANT MED DIG –

ARR. Hangö Flygklubb och Gospel Riders Raseborg