Meny Stäng

Hangö Flygklubb rf är grundad 1945 samt år 1960 registrerad förening som har som uppgift att befrämja samt väcka intresse gentemot flygning på Hangö udd. Klubben har cirka 30 medlemmar och är medlem i Finlands Flygförbund rf.

Nyheter

Flygplan

Klubben har ett flygplan, Evector EV-97 Eurostar.

Hangö Flygplats (EFHN)

595044N 0230456E

Klubben är verksam på Täktom flygfält (EFHN) som ligger nära Hangö stad. Fältet administreras samt upprätthålls av Hangö Flygfältsförening rf. Noggrannare uppgifter om fältet finns på lentopaikat.fi hemsidor. Fältets stadgar finns på finska under denna länk, i stadgarna finns närmare kontakt uppgifter.

Länkar

Kontakta oss

Hangon Lentokerho/ Hangö Flygklubb
C/O Jorma Sipiläinen
Äppeltorpintie 210 A
10480 Antskog